Které údaje by vám na webu neměly chybět?

Přestože již několik let musí být na každých webových stránkách, potažmo e-shopu určité údaje, mnozí je na svých webových stránkách nemají. Co by vám na nich nemělo chybět, abyste se vyhnuli vysokým pokutám?

Mít na webu správné a úplné údaje je dnes povinnost, která je dána legislativně a to především pro živnostníky a podnikatele. Dle novely obchodního zákoníků by na webu neměly chybět  údaje o firmě, především identifikační údaje. Ze jejich neúplnost nebo úplnou absenci můžete dostat až desetitisícové pokuty, v nejhorším případě i zastavení činnosti, což určitě nikdo nechce.

Novela obchodního zákona tak dává spotřebitelům, zákazníkům i podnikatelským partnerům jasnou definici o tom, co je daná firma či živnostník zač. A také jasnou volbu, kam se obrátit a kam ne. A vždy se zákazník i potencionální partner v podnikání raději obrátí k těm, kteří mají své  webové stránky úplné a uvádějí své údaje v plném rozsahu.

Doplňte si údaje a informace na svém webu!

Indentifikační údaje

 • Jméno nebo název firmy
 • Sídlo nebo místo podnikání, v případě poboček se sídlem i všechny pobočky
 • Identifikační číslo (IČO, DIČ)
 • Jste li podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku (dále jen OR) je nutný i údaj o tomto zápisu spolu se spisovou značkou
 • Podnikatelé nezapsaní v OR uvedou informaci o zápisu jinde (většinou v živnostenském rejstříku)
 • Údaj o výši splaceného základního kapitálu
 • Mimoto byste tyto údaje měli uvádět na všech dokumentech spojených s podnikáním (faktury, smlouvy, objednávky, obchodní dopisy, atp.)
 • Obchodujete li i se zahraničím, a máte na svém webu vícejazyčnou verzi, pak je nutno doplnit výše uvedené věci i do nich.

Je podstatné zdali jste živnostník, anebo právnická osoba podnikající. Od toho se odvíjí i forma, typ i množství informací na webu.

Fyzická osoba podnikající

Jak by měly údaje vypadat u OSVČ?

 • Jméno a příjmení
 • Ulice, číslo popisné, město a PSČ
 • Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od xx. xxxxx xxxx (den- měsíc-rok)
 • Evidenční číslo ŽL: xxxxx – xxxxxxxxx

 Právnická osoba podnikající

A co by měla mít na webu podnikající právnická osoba?

 • Forma podnikání (s.r.o. nebo v.o.s. atp.)
 • Sídlo: Ulice, číslo popisné, město, PSČ (včetně všech poboček)
 • DIČ
 • Společnost (název a forma),  je zapsaná v Obchodním rejstříku R vedeném v xx (magistrát, oddělení) ve (město), oddíl (A,B,C) vložka xxxxxx (číslo složky)
 • Výše splaceného základního kapitálu (není li splacen, nemusí údaj být)

Kam údaje umístit?

Protože obchodní zákoník přesně nedefinuje, kde mají být údaje uvedeny lze zvolit z několika variant kam je vložit.

 • Rubrika O nás/o mě
 • Rubrika Naše činnost
 • Rubrika Kontakty
 • Patička webu
 • Rubrika/oddíl dokumenty a certifikáty
 • Rubrika/oddíl Výroční zprávy

Všechny možnosti s údaji by měly být jasně a zřetelně viditelné a lehce návštěvníkem webu dohledatelné.

Samozřejmostí ve webových stránkách jsou kontaktní údaje jako e-mail a telefonní číslo na zástupce firmy či kontaktní osobu, a chybět by neměl ani kontaktní formulář.

Nechcete se řešením těchto problémů zabývat? Můžete to vyřešit i jinak. My za vás vaše webové stránky vyladíme! Stačí nás oslovit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailem grf@grfczech.cz , či dalšími kontakty zde.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

 

Posted in Blog pro vás and tagged , , , , , .