Jak na webu vytvořit blog?

Jasno v tom, co lze a nelze v obsahu na webu mít již díky minulému článku již máme. Dnes si tedy povíme o tom, jak dát základy blogu na vašem webu i mimo něj.

Blog je jednou z možností další prezentace i podpory vašeho firemního webu. Můžete na něm vtipně, zajímavě a poutavě publikovat novinky a informace, i vaše služby a produkty, přičemž lze vše mnohem šířeji popsat. Dodáte všemu vyšší hodnotu a hlubší obsah. Dáte svému firemnímu webu nový rozsah.

Lidé budou na váš web chodit nejen za službami a produkty, ale i za zajímavostmi novinkami, i poutavým čtením nejen o vašem oboru podnikání. Důsledkem bude pro vás nejen častější návštěvnost vašich webových stránek, ale také vyšší povědomí o vás jako firmě či živnostníkovi, ale i vašich službách a produktech (lidé si vaše stránky budou lépe pamatovat).

Přidaná hodnota webu

S tím se pojí také častější doporučení vašich služeb lidmi (čtenáři i klienty) jiným a vyšší hodnota služeb i produktů dodaná něčím navíc. Protože tím, že na svém webu blogujete, dáváte firemním stránkám mu podstatnou přidanou hodnotu – ta tkví především v informacích, praktických radách a tipech, které tak poskytujete zdarma pro širokou veřejnost a všechny uživatele internetu.

Jak vytvořit blog?

 • Blog si můžete vytvořit přidáním rubriky ve vašich webových firemních stránkách, nebo jej vytvořit zvlášť a na svých webových stránkách mít pak dobře viditelnou upoutávku s odkazem na něj.
 • Vlastní blog můžete také založit bezplatně na některé blogovací platformě jako je sblog.cz, blog.cz, a podobných.
 • Další možností externího blogu propojeného s vašimi firemními webovkami je využití  blogovacích služeb, které jsou integrovány do zpravodajských serverů (Lupa.cz atp.). Ovšem zde pozor na pravidla, s nimiž při založení blogu souhlasíte. Dobře si je pročtěte. Mnohé totiž nejsou nakloněny komerčním účelům, čímž pro vás ztrácejí hodnotu a nejsou zajímavé. To samé platí i o zmíněných platformách pro blogování.
 • Pokud tedy nechcete do svých webových stránek implementovat blog, pak zůstává možnost vytvořit jej na web builderu, tedy zpoplatněné formě tvorby webu s přednastavenými šablonami. Jsou jimi eStranky.cz, webnode.cz, a další.

Tady vám můžeme pomoci i my, protože vytvoření jednoduchého blogového webuWordPress systémem není nijak nákladná záležitost. Stačí nás oslovit skrz kontaktní formulář, anebo e-mail grf@grfczech.cz a nechat vše na nás.

A to samé platí i obsahu vašeho blogu, jako součástí vašeho firemního webu, nebo i samostatném. Jeden i druhý mohou naši copywriteři velmi dobře pojmout – stačí nás kontaktovat.

Jak správně blogovat si povíme zase příště.

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

 

Převzatý obsah na vašem webu

Nemůžeme v našem blogu opominout informace o publikaci převzatého obsahu. Protože pokud na svém webu šíříte jen a pouze své výtvory – texty, fotografie a videa, je vše OK. Ovšem úplně jinak je to u textů, které převezmete od jiných.

Při publikaci cizího obsahu vždy berte v potaz autorská práva. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem č. 121/2000 . Jeho hlavní zásady by si měl každý projít, než cokoli cizího na svém webu (a nejen tam, ale všude na internetu) zveřejní. I když je autorský zákon v případě věcí využitých jen pro vlastní potřebu docela benevolentní. Co to znamená? No že vás nikdo nebude právně stíhat třeba za stažení jedné písničky. Ovšem jiná věc je, jestliže chcete převzaté věci dále zveřejňovat na svém webu k podnikání a živnosti. To může být bráno jako komerční využití převzatého obsahu.

Autorský zákon

Pokud tedy obsah není se svolením jeho autora dán k veřejnému využití, nelze jej takto šířit. Anebo na základě ochrany autorských práv lze, ale jen s jeho souhlasem a za poplatek. Za každé dílo (fotografie, text, video, obrázek) vždy dle zákona č.121/200 náleží autorovi odměna. Na internetu není sjednávána osobně s autorem díla, ale většinou se jedná o paušální poplatek, nebo jednorázový poplatek za stažení.

Dnešní autorské zákony za autora považují osobu, která dílo vytvořila. Tyto zákony jsou vesměs mezinárodně shodné, i když ne ve všem. Je to legislativní páka té dané země na ochranu autorských práv tvůrců děl, a musí vycházet v souladu se zákony dané země. Vždy však tyto autorské zákony umožňují citaci díla, jež autorskému zákonu podléhá. Říká se tomu férové užití, a zažitý je spíše anglický výraz fair use.

Český autorský zákon umožňuje používat v odůvodněné míře i výňatky z cizích děl ve vašem textu, nebo za účelem recenze výrobku a služby, či v rámci seminárních a studijních prací a při výzkumu či výuce. Mnohá díla jsou vázána na licenci a licenční smlouvu, která určuje podmínky využití díla. Většinou určuje, zdali se smí dílo kopírovat, upravovat a šířit. Licence je složité a velmi pestré téma. Ony opravdu existují typy licencí, jež kopírování, úpravy a další šíření umožňují. Autor tuto licenci využívá v případech, kdy chce, aby se dílo dostalo do co nejširšího povědomí veřejnosti. Tato licence je označována anglickým názvem free licenses.

Pro literární, výtvarná, fotografická a hudební díla se nejčastěji využívá licence Creative Commons. Tato licence má několik stupňů, u kterých je určeno, co se s dílem může a co nemůže dělat. Tedy že lze dílo svobodně upravovat, nebo vůbec ne. Kdy jej můžete komerčně využívat, anebo to nelze vůbec. Případně kdy jej využít můžete, ale pouze s označením autora u díla, anebo  jen ke nekomerčnímu užití.

Jak zjistit, v jaké licenci dílo je?

Tyto informace lze najít v rámci vyhledávání, ve vlastnostech díla, v zápatí či záhlaví díla, v titulcích, v jeho úvodu, či v závěru. U foto bank pak je většinou uvedeno rozbalovací menu, kde zvolíte, zdali chcete Creative Commons licenci a jakou. Kupříkladu Flickr.com to tak má v levém horním rohu pod názvem any licence (tedy žádná licence) a rozbalením menu jsou zde další možnosti Creative Commmons, All Creative Commons atp.

Platnost autorského zákona

Autorský zákon platí pro vše, co je zveřejněno na internetu. Vždyť i licence kterou si zakoupíte (např u antivirového či grafického nebo foto programu), má určitou časově omezenou platnost. Pamatujte, že u všeho a vždy je nutno dodržovat licenční podmínky, které stanovuje autorský zákon. Zdarma je jen to, co je označeno jako free, freeware – soubor, program či dílo. Ale i tady podmínky používání určuje licenční smlouva.

Jak stahovat?

Jestliže si stáhnete bezplatně jeden komerční obsah, není to trestné (i když ne tak úplně v pořádku), když je to pro vaši vlastní potřebu. Trestné ale je další šíření a uvádění díla dále mezi veřejnost a hrozí zde vysoké sankce – trest odnětí svobody až na 8 let a pokuta až do výše až 5 milionů korun. Využívat byste hlavně měli online služby, které legálně a za poplatek nabízí komerční využití – fotobanky, videoportály.

Jak jste na tom s převzatým textem fotografiemi, hudbou a videi vy?

Nevíte si rady anebo nestíháte toto řešit? My vše vyřešíme za vás! Stačí nás oslovit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailem grf@grfczech.cz , či dalšími kontakty zde.

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

 

 

Možnosti internetové reklamy

V minulém článku jsme probrali možnosti sekundární podpory vašeho webu. Jako poslední položku jsme zmínili internetové reklamy. Dnes se jim tedy budeme naplno věnovat. Je to jedna z možností sekundární podpory vašeho webu, která má pestrou škálu možností a variant.

Reklama na internetu je jeho nedílnou součástí. Díky ní se dozvídáme o množství produktů a služeb, které bychom opominuli. Protože bychom nikde jinde neměli šanci zjistit, že vůbec existují. Tak mocný internet ve svém aktuálním pojetí je. Reklama je dnes opravdu všude – v rádiu, v televizi, na bilboardech, na plakátech a letácích, a samozřejmě nejvíce je jí asi právě na internetu, jelikož ten dokáže obsáhnout mnohem větší množství potencionálních zákazníků a klientů než jakékoli jiné médium.

Internetová reklama patří k velmi podstatným nástrojům online a internetového marketingu. Je viditelná v mnohé škále formátů, jež na nás více či méně působí při našem surfování internetem. Nejsou to již jen obyčejné a jednoduché bannery, ale mnohem sofistikovanější formy prezentací.

Proč vlastně reklamu na internetu využívat?

Z mnoha důvodů byste měli zkusit její kouzla i vy jako živnostníci a podnikatelé můžete dosáhnout na segment zákazníků a klientů, které byste bez reklamy na internetu neměli šanci oslovit.

Jaké jsou klady internetové reklamy?

 • Je to jedna z nejvíce využívaných reklam – spolu s reklamou v televizi a rádiích
 • Obsáhnete s ní velký rozsah veřejnosti – oslovíte velké množství potencionálních klientů
 • Můžete přesně zacílit na určitou skupinu či segment – cílíte na konkrétní typ trhu, typ zákazníka a zacílit na jeho požadavky, potřeby a zájmy
 • Tato reklama není příliš nákladná – internetová reklama má nižší náklady než ta v tisku, nebo v televizi
 • Velká flexibilita – reklamu lze flexibilně měnit, pozastavit či zrušit
 • Přehled o zájmu – díky počitadlům s přehledem četnosti zobrazení reklamy, kliknutí a případně i o objednávkách máte neustálý přehled o všem

Co vše se vám tedy nabízí?

Je jich mnoho, ale pro začátek postačí pětka základních typů reklamy na internetu.

 • Textová reklama
 • Plošná reklama
 • Intextová reklama
 • Search engine marketing
 • PPC
 • Kontextová reklama

 

Textová reklama

Má formu hypertextů s odkazem na další informace, nebo je v textu přímo obsažen odkaz na vaše webové firemní stránky. Ten má klasickou odkazovou formu s URL adresou, anebo je zde uložen jako tzv. backlink, tedy jako placený proklik na vaše stránky.

Plošná reklama

Jsou to všechny ty klasické bannery a další grafické formáty. Plošné reklamy obsahují text a obrázky, někdy videa a animace, hravé interaktivní prezentace. V současnosti existují i programy v nichž lze takovou reklamu vytvořit (např. Flash od nějž se odvíjí název flashové prvky, a další programy).

Reklamní display a bannery jsou nejznámější formou internetové reklamy. Bannery mohou mít různé formáty a rozměry. Nejlépe se hodí na inzerci výhodných nabídek a zaujetí uživatele vizuálním obsahem. Bannery dnes často najdeme umístěné i na malých webech.

Intextová reklama

Ta se zobrazuje uživateli tedy čtenáři a návštěvníkovi webů a internetu dle jeho aktivity na internetu. V intextové reklamě se tudíž kombinuje jak text, tak flash prvky. A tak když daná osoba prohlíží na internetu v nějakém e-shopu třeba obuv a hledá něco pro sebe, zobrazí se mu mezi běžným textem na webu či sociálních sítích v rámečku tzv. pop up bubliny s nabídkou podobných serverů – e-shopů, webů, webmagazínů.

Search engine marketing

Zkráceně SEM, česky marketing vyhledávačů. Je to obdoba intextové reklamy, jež reaguje dle klíčových slov. Je však oproti intextové reklamě zacílena jen na vyhledávače, které využívá k zobrazování reklam dle uživatelových zadávaných pojmů do vyhledávačů (tedy klíčových slov).

PPC alias pay per click

Česky to znamená platit za proklik. Tato reklama se zobrazuje také u výsledků vyhledávaní a je není vždy řízena vyhledávanými klíčovými slovy (tedy tím, co uživatel hledá), ale zobrazuje se i náhodně. Také bývá zobrazována u článků webmagazínů, s nimiž tematicky souvisí. Vy jako inzerující osoba neplatíte za zobrazení reklamy na internetu, ale jen tehdy, když uživatel na vaši reklamu klikne.

Kontextová reklama

Tu nabízejí PPC systémy na bázi spolupráce s majiteli webů, když mohou odkazy zobrazit i mimo samotné vyhledávače. Inzerent (třeba vy) může využít různé typy cílení – např. na tematické kategorie, zájmy uživatele, cílení na konkrétní servery anebo dle předchozí akce uživatele, tzv. remarketing.

 

Internetová reklama spadá do sféry online reklamy. Ta v sobě pojímá veškerou reklamu, která se šíří internetem i jakýmikoliv dalšími elektronickými médii. Patří sem mobilní reklama, reklama vztažená k určitému místu a internetová reklama.

 

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

 

Sekundární podpora vašeho webu

Ať už podnikáte, máte firmu, nebo jste živnostník, v současnosti vždy potřebujete k prezentaci webové stránky. Bez nich v podstatě dost dobře nelze dnes podnikat. Internet je mocné médium, které může vaše živobytí silně podpořit díky vyladěným webovým stránkám, které na něm budou dobře vidět.

Aby to tomu tak bylo, je nutno v nich mít vše v pořádku a kvalitní. Už jsme si řekli, kde a Jak pořídit nové webovky, které údaje by vám na nich neměly chybět i jak v nich pojmout GDPR. Nezapomněli jsme ani na ochranu vašich dat, jak správně web zacílit a mít jej obsahově kvalitní a se správnými klíčovými slovy. S nimi se neodmyslitelně pojí SEO, linkbuilding a kvalitní zpětné odkazy.

Jenže to není vše. Každý firemní web potřebuje mít i sekundární podporu. Druhotná alias sekundární podpora spočívá v ukotvení vašeho webu na internetu i jinak než jen samotnou webovou stránkou. Díky dalším začleněním do internetu jako média, které vás prezentuje navenek, budete na něm více vidět a přilákáte si zájemce o vaše produkty a služby z dalších oblastí internetu.

Co může být sekundární podporou vašeho webu?

 • Sociální sítě
 • Internetové vizitky
 • E-booky
 • Newslettery
 • Katalogy firem
 • Internetové reklamy

Sociální sítě

Stále nejvyužívanějším je Facebook, který nabízí možnost zřízení firemní stránky a na ní realizovat kromě prezentace vaší firmy a upoutávek příspěvků z vašeho webu i placené kampaně k podpoře a rozšíření klientské základny a zájmu o vaše služby a produkty.

Internetové vizitky

Jsou to jednoduché prezentace vaší firmy a živnosti o jedné stránce, v niž je obsaženo vše – váš název a jméno, adresa, telefonní a e-mailový kontakt, oblast, v níž podnikáte (nabízené služby a produkty), stejně tak jako odkaz na váš firemní web a třeba i sociální sítě. Dnes existují i subjekty, které se orientují jen na tvorbu webových vizitek. Stačí dobře hledat. Můžete si koupit doménu a hosting a na ni hotovou vizitku umístit, nebo využít některý webbuilder a vytvořit si ji přímo tam. Jedná se de facto o jednoduchou a statickou webovou stránku.

E-booky

Máte-li k tématu a oblasti v níž podnikáte co říci, je dobré využít toho a vytvořit si o oboru nějaký zajímavý e-book, který pak můžete nabízet na webových stránkách a sociálních sítích ke stažení, nebo jej přidávat jako k objednávkám. Nedoporučujeme prvotiny nabízet za platbu, vždy je dobré mít zprvu pro klienty něco „navíc“ a zdarma.

Newslettery

Ty jsou skvělou možností prezentování novinek ve službách a produktech, které nabízíte. Je to takový malý zpravodaj či leták, jež je zasílaný v elektronické podobě. Jedná se o účinnou formu internetového marketingu, která má za cíl informovat příjemce o novinkách, akcích či událostech. Pozor, dnes v rámci GDPR vždy posíláte jen těm, kteří souhlasí se zasíláním informačních emailů vaší firmou.

Katalogy firem

Na internetu jsou uveřejněny katalogy firem, které sdružují živnostníky a podnikatele s firmami do velké databáze, z níž si zájemce o konkrétní službu či produkt lehce vybere. Jsou vyhledatelné dle regionu, kraje oboru činnosti i názvu. Díky nim bude vaše podnikání více viditelné i mimo vaši webovou stránku. Mnohé z katalogů nabízí registraci a zápis zdarma, někde je to zpoplatněno.  Je nutno dobře hledat.  Také není zapotřebí se registrovat všude, postačí jen několik kvalitních katalogů, abyste byli více viditelní.

O poslední možnosti, jak se zviditelnit více světu (hlavně tomu virtuálnímu), věnujeme příští článek. Internetové reklamy jsou totiž širším samostatným tématem s pestrou škálou možností.

Nevíte si rady anebo nestíháte toto řešit? My vše vyřešíme za vás! Stačí nás oslovit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailem grf@grfczech.cz , či dalšími kontakty zde.

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

Jak na kvalitní zpětné odkazy

Kvalitní zpětné odkazy jsou alfou a omegou každého webu a jeho povědomí na internetu. Jak na to, aby byly vaše zpětné odkazy v pořádku a vyhledavače je akceptovaly?

Základem je přesvědčit vyhledavače o kvalitním obsahu vašeho webu. A to můžete právě kvalitními zpětnými odkazy. Kde je ale získat a jak vytvořit? Zkuste naše tipy!

 

Diskuzní fóra

Patří mezi nejvíce rozšířené možnosti získávání dobrých zpětných odkazů a také jsou prima propagací vašeho webu.  Vždy dejte ale pozor na to, aby váš příspěvek byl přínosem dané diskuze, a proto pište srozumitelně, bez přímé cílené propagace vaší služby či produktu, a nespamujte v něm!

 

Online internetové poradny

Takové online poradny nejrůznějšího charakteru nebo přímo cílené poradenské weby, jsou skvělou sklizní zpětných odkazů. Tedy možností je vytvořit a tím dát povědomí o vašem webu. Zkuste si najít tematicky s vaším webem a obsahem (službu, produktem) podobné poradny, nebo přímo konkrétní jednotlivé dotazy, jež jsou nějak obsahově spojeny s vaším webem (ideálně, když na dotaz z poradny dokážete webem odpovědět, či inspirovat) a v poradně na svůj web jednoduše odkažte s tím, že tam je možné řešení.

 

Duch blogu alias Guest blogging

To je určitá forma blogování (psaní článku), který ale nejsou primárně určen přímo pro váš web/blog, nýbrž pro jiný blog, jemuž bude prospěšný. Dohoda s majitelem blogu vám dává jistotu, že bude na něm umístěn.  A máte z toho užitek oba dva – on novou pozitivní stránku svého webu/blogu a vy získáte zpětný odkaz. Je to tudíž oboustranně prospěšná spolupráce. A jak takový web či blog najít? Prostě hledejte mezi blogy a magazíny a zkuste ty, co vás zaujmou oslovit a toto nabídnout.

 

Interní reklama v textu

Ti, co pracují s WordPresem vědí oč jde. Ten má na takovou interní reklamu v textu webu přímo vlastní plugin. Oč se u interní reklamy v textu vlastně jedná? Je to de facto umístění odkazu na přesně shodnou frázi systému s textem webu. Pokud tedy text článku větou/frází přesně souhlasí s frází jež byla systémem (pluginem) zadána, zobrazí se odkaz přímo v textu.

 

Získání nepoužívaného webu/blogu

Když na internetu narazíte na starý, nepoužívaný blog nebo webovky, které nějak tematicky souvisí s vaším obsahem, produkty a službami, tak máte na dosah prima kvalitní odkaz z podobného tedy relevantního blogu/webu téměř bez námahy! Stačí zkusit oslovit majitele s dotazem, zda by blog/web neprodal za malou částku. Získáte odkaz s minimální prací a investicí.

 

A k možnosti zpětného odkazování, která je a prostě zůstává stále tou nejlepší patří vlastní tvorba poutavých, jedinečných, překvapivých či jinak zajímavých textů/článků/příspěvků do blogu a webu, které budou lidé sami šířit a odkazovat na něj. Zkuste napsat úvahu o něčem aktuálním a hodně propíraném, co souvisí s vaším webem a činností nebo vtipný text na podobné téma vašemu, nebo nějaké šokující informace k dané věci, či nějaké užitečné rady a tipy z vašeho oboru.

 

Zdá se vám to složité, a tak trochu v tomto směru tápete? Pokud se již v našich informacích ztrácíte a nevíte si rady, není nic jednoduššího, než nás oslovit skrz kontaktní formulář, anebo e-mail grf@grfczech.cz a nechat vše na nás.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

 

Autor: Pavla Košík Jelínková

 

Linkbuilding webových stránek

Linkbuilding je pojem jež je pro mnohé velkou neznámou a tápou co to znamená. Víte to? A znáte jeho správné využití?

Již jsme si v našich článcích na blogu GRF CZECH.cz řekli, že všechny webové stránky (osobní, firemní i OSVČ) včetně jednoduché internetové vizitky by měly být dobře vyladěny, strukturovány i obsahově naplněny. V souvztažnosti s tématem, zájmem, nebo činností formy či OSVČ. Také jsme si ujasnili, že je velká rozdíl mezi psaním do klasického tisku a obsahem psaným pro internet a web – má jinou strukturu i pojetí včetně obsahu. Dali jsme vám ve článku Jak na zajímavý obsah tipy, jak na to. A jako jednu z možností jsme uvedli Linkbuilding.

Co to znamená?

Linkbuilding alias prolinkování je jednou z možností vylepšení obsahu a zapracování dalšího prvku SEO tedy Search Engine Optimization do webu. To je optimalizace webů pro vyhledavače na internetu.

Co je SEO?

SEO alias Search Engine Optimization je proces, který sestává z několika po sobě jdoucích krocích, které způsobí, že se vaše stránky budou na internetu zobrazovat lépe, snáze, kvalitně a ve vyšších pozicích.

Co je Linkbuilding?

Znamená česky prolinkování a jeho podstata ve zlepšení pozic ve vyhledavačích kontextovým provazováním. Jak je to možné? Jednoduše. Prostě na slova ve větách na webových stránkách nasadíte odkazy (URL adresy) na jiné stránky (interní stránky webu, externí stránky jiných webů, magazínů, e-shopů, sociálních sítí, internetových vizitek, reklamních vizitek atp.). Tomu všemu se říká budování odkazů tedy Linbuilding. Jeho cílem je v co největší míře mít a získat odkazy na další weby tak, aby se zlepšila vaše pozice ve vyhledávačích.

Jaké jsou možnosti Linkbuildingu?

 • První jsou samotné plošné výměny odkazů. Ale ty bez tematického společného zaměření nemají moc velký efekt, a navíc jsou velmi pracné.
 • Druhou možností je nákup zpětných odkazů, ovšem zde je dobré si promyslet, aby to byly opravdu kvalitní odkazy.
 • Třetí variantou je mít na webu (jak jsme předeslali) tak kvalitní a dobrý obsah, aby na něj jiné webové stránky samy odkazovaly. Můžete tak učinit tvorbou blogu, tematických článků, mít na webu tématicky zaměřenou poradnu, nějaké fórum, diskuze, nebo si pomoci různými radami či anketami se soutěžemi.

 

Zdá se vám to složité, a tak trochu v tomto směru tápete? Pokud se již v našich informacích o SEO ztrácíte a nevíte si rady, doporučujeme vám oslovit odborníky v oboru online marketingu. A není nic jednoduššího, než nás oslovit skrz kontaktní formulář anebo e-mail grf@grfczech.cz a nechat vše na nás.

 

A něco o tom jak na kvalitní zpětné odkazy si povíme zase příště!

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

 

Důležitost SEO a klíčových slov pro podnikání

Seo a klíčová slova jsou artikly, které dnes každý živnostník či firma prezentující se na internetu slyšel. A zná je alespoň zhruba. Proč jsou tak důležité pro podnikání?

SEO alias Search Engine Optimization, je optimalizace webů pro vyhledavače na internetu. SEO je proces, který sestává z několika po sobě jdoucích krocích, které způsobí, že se vaše stránky budou na internetu zobrazovat lépe, snáze, kvalitně a ve vyšších pozicích.

Podstata SEO

Podstata tkví ve výběru správných a vhodných klíčových slov a slovních spojeních, která definují vaše podnikání. A to jak tématicky, tak regionálně, a způsobují skokový efekt směrem nahoru v pozicích vyhledávačů. Je to malá věda, která si zaslouží vaši pozornost, jelikož má přímý vliv na zobrazování na internetu, čtenost vašich webových stránek a s ním spojený zájem o vaše produkty a služby.

Volba vyhledavače a optimalizace pro něj

I nastavení a volba vyhledavače, pro nějž budete své webové stránky optimalizovat je v SEO důležitá. Každý vyhledavač je více či méně oblíben u široké veřejnosti a také spadá pod jinou firmu. Tyto subjekty mají své specifické nastavení vyhledávání, které jejich roboty realizují na základě předem daných pravidel. Proto je dobré vědět které vyhledavače jsou více a které méně oblíbené a využívané. Světově nejvyužívanějším vyhledavačem je Google a Google Chrome. Jinak je to regionálně a zeměmi odlišné. U nás mimo Google a Google Chrome je oblíbený Seznam, v Čině třeba Baidu, v Rusku Yandex, nebo v Japonsku Yahoo.

A tak záleží na trhu a zemi, kterou chcete oslovit. Pokud však máte webové stránky s koncovou .cz (nejakynazev.cz), je předem určeno, že cílíte především na české zákazníky. To si je nutno ujasnit již při sjednávání domény a hostingu, a v případě cílení na zahraničí raději volit koncovku .eu (nejakynazev.eu pro Evropu) nebo .com (nejakynazev.com) pro celosvětový dosah. A s tím si ujasnit i volbu vyhledavače/vyhledavačů, na něž budete SEO nastavovat. Toto vše by vám zkušený marketér měl předem říci a vysvětlit.

Pokud tedy cílíte na zájem v Česku, volte SEO nastavení webových stránek pro vyhledavače Google, Google Chrome a Seznam. Pokud chcete jeden z nich, sice přijdete o část návštěvníků, ale nastavení je jednodušší a přesnější. Jestliže chcete obecné nastavení pro všechny tři zmíněné vyhledavače, musíte volit SEO nastavení obecnější, a tak je pozice a vyhledávání složitější a ve finále může být méně přesné.

Změny pravidel

Aby toho ještě nebylo málo, tak subjekty spravující vyhledavače čas od času mění své podmínky a pravidla, za nich se vyhledavačích webové stránky zobrazují. Je pro nutno se v oboru neustále vzdělávat, mít přehled o novinkách a vědět, co bylo a co dnes aktuálně je k nastavení SEO dobré.

Zdá se vám to složité a tak trochu v tomto směru tápete? Pokud se již v našich informacích o SEO ztrácíte a nevíte si rady, doporučujeme vám oslovit odborníky v oboru online marketingu.  A není nic jednoduššího, než nás oslovit skrz kontaktní formulář anebo e-mail grf@grfczech.cz a nechat vše na nás.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

 

Správné zacílení webu

Součástí seo analýzy a výběru klíčových slov je správné tématické zacílení webu. Bez něj nelze dobře a kvalitně vybrat vhodná klíčová slova a seo nastavení webu.

O tom jsme se v minulém článku již zmínili. Zacílení by mělo zodpovědět několik otázek, které si prvotně při zřizování a naplňování obsahu webu položíte.

Které otázky to jsou?

 • Co mají vaše webové stránky za cíl?
 • Jsou vaše webové stránky přehledné?
 • A mají webovky dostatečně dobře pochopitelný obsah pro všechny?
 • Má web efektivní a jednoduchou formu?
 • Na kterou cílovou skupinu osob se chcete zaměřit/zaměřujete?
 • Co ukazuje hlavní stránka webu? Jaká má být?
 • A co stránky se službami či produkty – je poutavá a se vším co do ní patří?

Cíl webových stránek

Je nutno mít dopředu jasno (než se spustí naplňování webu obsahem a textem) co je faktickým cílem vašich webových stránek. Cíl je individuální a vždy vychází z povahy webu. Osobní web je vizitkou člověka jako jedince, firemní prezentuje firmu a její služby či produkty a e-shop se zaměřuje ryze na prodej produktů. To si musíte před textovým obsahem ujasnit. A na to pak své texty i další obsah – soubory, fotografie a obrázky či tabulky zaměřit.

Přehlednost webových stránek

Zde je jasné, že všechny webovky mají určitá pravidla. Jiná ( a jednodušší) pravidla platí pro webové stránky osobní, jiná (a náročnější i sofistikovanější) firemní a malinko jiná webovky pro živnostníka. To vše je potřeba brát v úvahu již při tvorbě i obsahu. Ten by měl být u všech typů být srozumitelný a přehledný.  Více k obsahu webu a jeho struktuře i kvalitě najdete v našem článku Jak na zajímavý obsah webu.

Pochopitelnost pro všechny

I to je důležité, ne li stěžejní. Pokud ve svých webových stránkách (ať osobních či firemních nebo stránkách živnostníka) máte odborné názvy, vědecké fráze a technické skutečnosti, ne všichni vám budou rozumět. Proto se oprostěte od takovýchto textů a zkuste obsah formulovat tak, aby mu porozuměl skutečně každý. Tip: mrkněte se na webovky jako návštěvník, nebo požádejte nějakou nezaangažovanou osobu aby to udělala. Jen tak bude váš web mít dostatečnou návštěvnost. Odborné texty můžete nechat nahrané v souborech a link na ně (odkaz) nasadit na určitá slova v textu, kde si je odborníci a zainteresovaní mohou v případě zájmu a potřeby stáhnout, otevřít a přečíst.

Forma a struktura webu

I tady je dobré vzít v potaz naše tipy a rady z předchozích článků – Které údaje by na webu neměly chybět  a Jak na zajímavý obsah webu . Také je důležité vědět Jak správně na webovkách vychytat GDPR.

Zacílení na určitou skupinu osob/ návštěvníků

Základem je vybrat si skupinu na níž cílíte. Tím, že se zacílíte na určitý segment a skupinu osob či firem, vám dá možnost zaměřit se na jejich určité potřeby, přání a požadavky. Díky tomu je lze lépe na webu uvést a stylizovat. Říká se tomu profilace, která má za následek také vaše ukotvení v určitém segmentu trhu.

Hlavní stránka webu

Hlavní stránka má stručně, poutavě, srozumitelně a jednoduše definovat zaměření webu, možnosti, jež firma/OSVČ či osoba nabízí. Více a rozšířených informací by mělo být uvedeno až v rubrice O nás nebo O mě.

Stránka se službami a produkty

Naopak stránka se službami či produkty by měla být tou nejkvalitnější, ale přitom mít nepříliš odborný, příjemný a pro každého návštěvníka a čtenáře přívětivý a poutavý ráz. Měla by obsahovat co možná nejvíce informací o všech vašich službách a produktech. Jasně a jednoznačně tak, aby nemuseli lidé přemýšlet co jste svými slovy či textem chtěli vlastně říci.

Nechcete se těmito věcmi na svých webových stránkách zabývat? Problematika je vám vzdálená a potřebujete s ní pomoci? Není nic jednoduššího, než nás oslovit skrz kontaktní formulář anebo e-mail grf@grfczech.cz a nechat vše na nás.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

 

Klíčová slova v textu a webovém obsahu

Vyladěné webové stránky by měly mít ve svých textech na jednotlivých stránkách klíčová slova. Co to klíčová slova jsou a proč jsou tak důležitá?

Klíčová slova jsou buď jednotlivá slova nebo sousloví, případně i celé krátké a stručné věty, jež se v daném obsahu celého webu, nebo v textu na určité stránce nejvíce opakují.

Klíčová slova

Tato klíčová slova by měla být v textu zakomponována a včleněna zcela nenásilně, přirozeně. Tedy tak, aby byla rozmístěna v celém obsahu webu, nebo v celém textu na stránce a jeho odstavcích. Ideálně v případě webu jedno až dvě slova na stránce, a v případě obsahu jedné stránky v každém odstavci nebo ob jeden řádek jedno klíčové slovo.

Toto pojetí klíčových slov se nazývá lingvistické, a je důležitou součástí při optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. To znamená pro dobrou viditelnost webu ve vyhledávačích a na internetu. Klíčové slovo či klíčová slova jsou pak jako základní slova stránky/webu fulltextovým vyhledavačem následně vypsána ve výsledcích vyhledávání.

SERP

Klíčová slova se posuzují nejen dle jejich hustoty na stránce či webu, ale především dle vyhledávanosti na internetu, čemuž se říká ve zkratce SERP. SERP je zkratka pro anglický výraz Search engine result page, česky něco jako stránka výsledků vyhledávání.

SERP značí hledat ve vyhledavačích dané příslušné klíčové slovo. Následně zjistit, kde se v nich daný web nalézá (na jaké pozici) a kde se vypisuje. Zjišťuje se to analýzou klíčových slov pomocí automatických nástrojů, nebo také ručně, což je náročnější.

Analýza klíčových slov

Optimalizace webových stránek dle klíčových slov je proto důležitá a také složitá. Je to takové malé umění. Znamená to totiž vybrat nejen relevantní slova, která lidé nejvíce vyhledávají na internetu. Musí přitom být taková, jež souzní s tématem a pojetím webu. A aby toho nebylo málo, neměla by to být slova příliš využívána konkurencí. Někdy je to docela oříšek, přičemž o složitosti celého procesu vypovídá fakt, že se tento celý proces nazývá analýza klíčových slov.

Dle tematického zaměření webu se pro analýzu zvolí jeden ze dvou způsobů. První je cílení na hodně využívané slovo/slova (i přes vysokou konkurenčnost). Nebo na několik málo vyhledávaných slov. Zde jsou zásadní finanční prostředky, jež se na analýzu klíčových slov a samotné SEO (Search Engine Optimization česky  optimalizace pro vyhledávače) vynakládají, nebo hodlají vynaložit. Druhá varianta (cílení na málo vyhledávané slovo) je finančně mnohem náročnější než ta první.

Nechce se těmito věcmi na svých webových stránkách zabývat? Problematika je vám vzdálená a potřebujete s ní pomoci? Není nic jednoduššího, než nás oslovit skrz kontaktní formulář anebo e-mail grf@grfczech.cz a nechat vše na nás.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

Jak na zajímavý obsah webu?

Veškeré webové stránky (osobní, firemní, i jednoduchá internetová vizitka) by měly být vyladěny. A to tak, aby upoutaly a zároveň souzněly tématem, s činností, či zájmem, aktivitou. Víte jak?

Je velký rozdíl mezi tím, co se koncipuje do tisku a co se tvoří pro internetové prostředí, potažmo přímo pro webové stránky. Jinou strukturu a pojetí má text tištěný a jinou ten internetový.

Zkuste naše tipy

 • Piště poutavě a v rámci tématu – to znamená tvořte příjemný a dobře čtený text, který bude zajímavý a poutavý. Text, který souzní s vaším tématem celého webu a činností již se zabýváte.
 • Určete si klíčová slova – vyberte si klíčová slova, jež definují téma a zároveň se hodně vyhledávají. Jimi proložte text tak, aby to bylo přirozené a v logickém sledu.
 • Jak klíčová slova hledat? Pomůckou k určování klíčových slov může být AdWords od Googlu, nebo Sklik od Seznamu, které jsou podrobnější a přesnější. Anebo orientační statistiku hledanosti nabízí Seznam, přičemž link na ni najdete úplně dole na stránce Seznam. O klíčových slovech i jejich vyhledávání si povíme v příštích článcích.
 • Pište jednoduše – využívejte ve svých textech co nejvíce jednoduché věty a fráze. Neskládejte příliš dlouhá souvětí. Pište tak, aby textu rozuměli všichni návštěvníci webu.
 • Využívejte prolinkování – tedy na slova ve větách nasaďte odkazy (URL adresy) na ostatní interní stránky webu, ale také externí stránky jiných webů, magazínů, e-shopů, a nezapomeňte ani na sociální sítě, kde by váš web měl mít stránku, či profil.
 • Bez podtrhování – texty ani jednotlivá slova nepodtrhujte, bývají často zaměněna s odkazy. Raději zvýrazněte slova a části vět jinak – tučným písmem či kurzívou.
 • Kratší odstavce – všechen text na všech stránkách webu upravte do kratších odstavců, jež by neměly přesáhnout více než pět řádků textu. Mezi odstavce vložte text s odrážkami. Tím zjednodušíte a vylepšíte strukturu stránky i čtenost pro návštěvníky.
 • Barva, písmo, foto – nebojte se text samotný zatraktivnit a u některých pasáží či vět nebo slov využijte změnu písma – velikost, barvu i formát. Nezapomeňte text proložit obrázky a fotografiemi. Obrázky a fotografie pojmenujte (nenechávejte v názvu fota/obrázku jen nelogická čísla a písmena).
 • Pište vždy v přítomném čase –  a v přítomném čase oslovujte i čtenáře. Aktuální a přítomný je pojítkem mezi vámi a návštěvníkem vašeho webu.
 • Jen bezchybná gramatika – vždy publikujte a zveřejňujte pouze texty bez gramatických chyb a špatné interpunkce.

Nechcete se obsahem zabývat?

Není nic jednoduššího, než využít našich služeb, oslovit nás skrz kontaktní formulář, či e-mailem grf@grfczech.cz, případně napsat na Facebook stránku GRF CZECH – správa webů, a nechat si od nás poradit, nebo obsah webu nechat na nás.

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková