Kurz oceňování nemovitostí

Společnost GRF CZECH s.r.o. je pověřena vedením a správou pobočky FVES – Olomouc, která realizuje ve spolupráci s Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

Akreditovaný kurz OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

MSMT-28694/2016-1/675 je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce – bankovní úvěráře a revizory, realitní makléře a poradce, projektové ateliéry a další aktéry profesní sféry.

Dva kurzy

Zákon o živnostenském podnikání – 455/1991 Sb. Živnostenský zákon, ve znění dalších předpisů, upravuje způsoby získání vázaných živností. Pro živnost „Oceňování majetku pro věci nemovité“ nabízí Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti dva kurzy, vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru: Akreditovaný rekvalifikační kurz Oceňování nemovitostí, akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a kurz celoživotního vzdělávání Správa a oceňování majetku pro věci nemovité, realizovaný na základě zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění dalších předpisů.

Obsahem, délkou studia i cenou jsou oba kurzy totožné a jejich výuka bude probíhat společně. Zařazení studenta do daného kurzu vychází ze vstupních předpokladů, upravených zákonem o živnostenském podnikání a dle zařazení do uvedeného kurzu získá absolvent kurzu buď „Osvědčení o rekvalifikaci“, či diplom o „Absolvování kurzu celoživotního vzdělávání“.

Bližší podmínky obou kurzů najdete zde.