O nás

 

Vianova

V roce 2009 vzniklo občanské sdružení Vianova s cílem poskytovat vzdělávání a služby zejména v oblasti psychosociálních dovedností a to nejen organizacím, ale i specifickým nebo znevýhodněným skupinám občanů. Postupně začalo tyto osoby i zaměstnávat, vyhledávat pro ně pracovní příležitosti a pomáhat jim při uplatňování se na trhu práce.

GRF CZECH s.r.o.

V roce 2016 přešla veškerá činnost sdružení na dceřinou společnost GRF CZECH s.r.o., která se přihlásila v celém spektru svého působení k principům sociálního podnikání. V současné době vytváří tzv. chráněná pracovní místa v různých oblastech činností a sama aktivně poskytuje práce a služby široké podnikatelské i soukromé veřejnosti.

GRF CZECH s.r.o. je organizací zaměstnávající nad 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a je tedy oprávněna poskytovat náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81, zákona o zaměstnanosti. Náhradní plnění poskytuje ve všech oblastech prací a služeb uvedených na těchto webových stránkách.

Pro bližší informace a konkrétní posouzení vaší situace nás, prosím, kontaktujte.