Jak na zajímavý obsah webu?

Veškeré webové stránky (osobní, firemní, i jednoduchá internetová vizitka) by měly být vyladěny. A to tak, aby upoutaly a zároveň souzněly tématem, s činností, či zájmem, aktivitou. Víte jak?

Je velký rozdíl mezi tím, co se koncipuje do tisku a co se tvoří pro internetové prostředí, potažmo přímo pro webové stránky. Jinou strukturu a pojetí má text tištěný a jinou ten internetový.

Zkuste naše tipy

 • Piště poutavě a v rámci tématu – to znamená tvořte příjemný a dobře čtený text, který bude zajímavý a poutavý. Text, který souzní s vaším tématem celého webu a činností již se zabýváte.
 • Určete si klíčová slova – vyberte si klíčová slova, jež definují téma a zároveň se hodně vyhledávají. Jimi proložte text tak, aby to bylo přirozené a v logickém sledu.
 • Jak klíčová slova hledat? Pomůckou k určování klíčových slov může být AdWords od Googlu, nebo Sklik od Seznamu, které jsou podrobnější a přesnější. Anebo orientační statistiku hledanosti nabízí Seznam, přičemž link na ni najdete úplně dole na stránce Seznam. O klíčových slovech i jejich vyhledávání si povíme v příštích článcích.
 • Pište jednoduše – využívejte ve svých textech co nejvíce jednoduché věty a fráze. Neskládejte příliš dlouhá souvětí. Pište tak, aby textu rozuměli všichni návštěvníci webu.
 • Využívejte prolinkování – tedy na slova ve větách nasaďte odkazy (URL adresy) na ostatní interní stránky webu, ale také externí stránky jiných webů, magazínů, e-shopů, a nezapomeňte ani na sociální sítě, kde by váš web měl mít stránku, či profil.
 • Bez podtrhování – texty ani jednotlivá slova nepodtrhujte, bývají často zaměněna s odkazy. Raději zvýrazněte slova a části vět jinak – tučným písmem či kurzívou.
 • Kratší odstavce – všechen text na všech stránkách webu upravte do kratších odstavců, jež by neměly přesáhnout více než pět řádků textu. Mezi odstavce vložte text s odrážkami. Tím zjednodušíte a vylepšíte strukturu stránky i čtenost pro návštěvníky.
 • Barva, písmo, foto – nebojte se text samotný zatraktivnit a u některých pasáží či vět nebo slov využijte změnu písma – velikost, barvu i formát. Nezapomeňte text proložit obrázky a fotografiemi. Obrázky a fotografie pojmenujte (nenechávejte v názvu fota/obrázku jen nelogická čísla a písmena).
 • Pište vždy v přítomném čase –  a v přítomném čase oslovujte i čtenáře. Aktuální a přítomný je pojítkem mezi vámi a návštěvníkem vašeho webu.
 • Jen bezchybná gramatika – vždy publikujte a zveřejňujte pouze texty bez gramatických chyb a špatné interpunkce.

Nechcete se obsahem zabývat?

Není nic jednoduššího, než využít našich služeb, oslovit nás skrz kontaktní formulář, či e-mailem grf@grfczech.cz, případně napsat na Facebook stránku GRF CZECH – správa webů, a nechat si od nás poradit, nebo obsah webu nechat na nás.

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

Které údaje by vám na webu neměly chybět?

Přestože již několik let musí být na každých webových stránkách, potažmo e-shopu určité údaje, mnozí je na svých webových stránkách nemají. Co by vám na nich nemělo chybět, abyste se vyhnuli vysokým pokutám?

Mít na webu správné a úplné údaje je dnes povinnost, která je dána legislativně a to především pro živnostníky a podnikatele. Dle novely obchodního zákoníků by na webu neměly chybět  údaje o firmě, především identifikační údaje. Ze jejich neúplnost nebo úplnou absenci můžete dostat až desetitisícové pokuty, v nejhorším případě i zastavení činnosti, což určitě nikdo nechce.

Novela obchodního zákona tak dává spotřebitelům, zákazníkům i podnikatelským partnerům jasnou definici o tom, co je daná firma či živnostník zač. A také jasnou volbu, kam se obrátit a kam ne. A vždy se zákazník i potencionální partner v podnikání raději obrátí k těm, kteří mají své  webové stránky úplné a uvádějí své údaje v plném rozsahu.

Doplňte si údaje a informace na svém webu!

Indentifikační údaje

 • Jméno nebo název firmy
 • Sídlo nebo místo podnikání, v případě poboček se sídlem i všechny pobočky
 • Identifikační číslo (IČO, DIČ)
 • Jste li podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku (dále jen OR) je nutný i údaj o tomto zápisu spolu se spisovou značkou
 • Podnikatelé nezapsaní v OR uvedou informaci o zápisu jinde (většinou v živnostenském rejstříku)
 • Údaj o výši splaceného základního kapitálu
 • Mimoto byste tyto údaje měli uvádět na všech dokumentech spojených s podnikáním (faktury, smlouvy, objednávky, obchodní dopisy, atp.)
 • Obchodujete li i se zahraničím, a máte na svém webu vícejazyčnou verzi, pak je nutno doplnit výše uvedené věci i do nich.

Je podstatné zdali jste živnostník, anebo právnická osoba podnikající. Od toho se odvíjí i forma, typ i množství informací na webu.

Fyzická osoba podnikající

Jak by měly údaje vypadat u OSVČ?

 • Jméno a příjmení
 • Ulice, číslo popisné, město a PSČ
 • Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od xx. xxxxx xxxx (den- měsíc-rok)
 • Evidenční číslo ŽL: xxxxx – xxxxxxxxx

 Právnická osoba podnikající

A co by měla mít na webu podnikající právnická osoba?

 • Forma podnikání (s.r.o. nebo v.o.s. atp.)
 • Sídlo: Ulice, číslo popisné, město, PSČ (včetně všech poboček)
 • DIČ
 • Společnost (název a forma),  je zapsaná v Obchodním rejstříku R vedeném v xx (magistrát, oddělení) ve (město), oddíl (A,B,C) vložka xxxxxx (číslo složky)
 • Výše splaceného základního kapitálu (není li splacen, nemusí údaj být)

Kam údaje umístit?

Protože obchodní zákoník přesně nedefinuje, kde mají být údaje uvedeny lze zvolit z několika variant kam je vložit.

 • Rubrika O nás/o mě
 • Rubrika Naše činnost
 • Rubrika Kontakty
 • Patička webu
 • Rubrika/oddíl dokumenty a certifikáty
 • Rubrika/oddíl Výroční zprávy

Všechny možnosti s údaji by měly být jasně a zřetelně viditelné a lehce návštěvníkem webu dohledatelné.

Samozřejmostí ve webových stránkách jsou kontaktní údaje jako e-mail a telefonní číslo na zástupce firmy či kontaktní osobu, a chybět by neměl ani kontaktní formulář.

Nechcete se řešením těchto problémů zabývat? Můžete to vyřešit i jinak. My za vás vaše webové stránky vyladíme! Stačí nás oslovit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailem grf@grfczech.cz , či dalšími kontakty zde.

 

Zdroj foto: Pixabay.com