Důležitost SEO a klíčových slov pro podnikání

Seo a klíčová slova jsou artikly, které dnes každý živnostník či firma prezentující se na internetu slyšel. A zná je alespoň zhruba. Proč jsou tak důležité pro podnikání?

SEO alias Search Engine Optimization, je optimalizace webů pro vyhledavače na internetu. SEO je proces, který sestává z několika po sobě jdoucích krocích, které způsobí, že se vaše stránky budou na internetu zobrazovat lépe, snáze, kvalitně a ve vyšších pozicích.

Podstata SEO

Podstata tkví ve výběru správných a vhodných klíčových slov a slovních spojeních, která definují vaše podnikání. A to jak tématicky, tak regionálně, a způsobují skokový efekt směrem nahoru v pozicích vyhledávačů. Je to malá věda, která si zaslouží vaši pozornost, jelikož má přímý vliv na zobrazování na internetu, čtenost vašich webových stránek a s ním spojený zájem o vaše produkty a služby.

Volba vyhledavače a optimalizace pro něj

I nastavení a volba vyhledavače, pro nějž budete své webové stránky optimalizovat je v SEO důležitá. Každý vyhledavač je více či méně oblíben u široké veřejnosti a také spadá pod jinou firmu. Tyto subjekty mají své specifické nastavení vyhledávání, které jejich roboty realizují na základě předem daných pravidel. Proto je dobré vědět které vyhledavače jsou více a které méně oblíbené a využívané. Světově nejvyužívanějším vyhledavačem je Google a Google Chrome. Jinak je to regionálně a zeměmi odlišné. U nás mimo Google a Google Chrome je oblíbený Seznam, v Čině třeba Baidu, v Rusku Yandex, nebo v Japonsku Yahoo.

A tak záleží na trhu a zemi, kterou chcete oslovit. Pokud však máte webové stránky s koncovou .cz (nejakynazev.cz), je předem určeno, že cílíte především na české zákazníky. To si je nutno ujasnit již při sjednávání domény a hostingu, a v případě cílení na zahraničí raději volit koncovku .eu (nejakynazev.eu pro Evropu) nebo .com (nejakynazev.com) pro celosvětový dosah. A s tím si ujasnit i volbu vyhledavače/vyhledavačů, na něž budete SEO nastavovat. Toto vše by vám zkušený marketér měl předem říci a vysvětlit.

Pokud tedy cílíte na zájem v Česku, volte SEO nastavení webových stránek pro vyhledavače Google, Google Chrome a Seznam. Pokud chcete jeden z nich, sice přijdete o část návštěvníků, ale nastavení je jednodušší a přesnější. Jestliže chcete obecné nastavení pro všechny tři zmíněné vyhledavače, musíte volit SEO nastavení obecnější, a tak je pozice a vyhledávání složitější a ve finále může být méně přesné.

Změny pravidel

Aby toho ještě nebylo málo, tak subjekty spravující vyhledavače čas od času mění své podmínky a pravidla, za nich se vyhledavačích webové stránky zobrazují. Je pro nutno se v oboru neustále vzdělávat, mít přehled o novinkách a vědět, co bylo a co dnes aktuálně je k nastavení SEO dobré.

Zdá se vám to složité a tak trochu v tomto směru tápete? Pokud se již v našich informacích o SEO ztrácíte a nevíte si rady, doporučujeme vám oslovit odborníky v oboru online marketingu.  A není nic jednoduššího, než nás oslovit skrz kontaktní formulář anebo e-mail grf@grfczech.cz a nechat vše na nás.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

 

Správné zacílení webu

Součástí seo analýzy a výběru klíčových slov je správné tématické zacílení webu. Bez něj nelze dobře a kvalitně vybrat vhodná klíčová slova a seo nastavení webu.

O tom jsme se v minulém článku již zmínili. Zacílení by mělo zodpovědět několik otázek, které si prvotně při zřizování a naplňování obsahu webu položíte.

Které otázky to jsou?

  • Co mají vaše webové stránky za cíl?
  • Jsou vaše webové stránky přehledné?
  • A mají webovky dostatečně dobře pochopitelný obsah pro všechny?
  • Má web efektivní a jednoduchou formu?
  • Na kterou cílovou skupinu osob se chcete zaměřit/zaměřujete?
  • Co ukazuje hlavní stránka webu? Jaká má být?
  • A co stránky se službami či produkty – je poutavá a se vším co do ní patří?

Cíl webových stránek

Je nutno mít dopředu jasno (než se spustí naplňování webu obsahem a textem) co je faktickým cílem vašich webových stránek. Cíl je individuální a vždy vychází z povahy webu. Osobní web je vizitkou člověka jako jedince, firemní prezentuje firmu a její služby či produkty a e-shop se zaměřuje ryze na prodej produktů. To si musíte před textovým obsahem ujasnit. A na to pak své texty i další obsah – soubory, fotografie a obrázky či tabulky zaměřit.

Přehlednost webových stránek

Zde je jasné, že všechny webovky mají určitá pravidla. Jiná ( a jednodušší) pravidla platí pro webové stránky osobní, jiná (a náročnější i sofistikovanější) firemní a malinko jiná webovky pro živnostníka. To vše je potřeba brát v úvahu již při tvorbě i obsahu. Ten by měl být u všech typů být srozumitelný a přehledný.  Více k obsahu webu a jeho struktuře i kvalitě najdete v našem článku Jak na zajímavý obsah webu.

Pochopitelnost pro všechny

I to je důležité, ne li stěžejní. Pokud ve svých webových stránkách (ať osobních či firemních nebo stránkách živnostníka) máte odborné názvy, vědecké fráze a technické skutečnosti, ne všichni vám budou rozumět. Proto se oprostěte od takovýchto textů a zkuste obsah formulovat tak, aby mu porozuměl skutečně každý. Tip: mrkněte se na webovky jako návštěvník, nebo požádejte nějakou nezaangažovanou osobu aby to udělala. Jen tak bude váš web mít dostatečnou návštěvnost. Odborné texty můžete nechat nahrané v souborech a link na ně (odkaz) nasadit na určitá slova v textu, kde si je odborníci a zainteresovaní mohou v případě zájmu a potřeby stáhnout, otevřít a přečíst.

Forma a struktura webu

I tady je dobré vzít v potaz naše tipy a rady z předchozích článků – Které údaje by na webu neměly chybět  a Jak na zajímavý obsah webu . Také je důležité vědět Jak správně na webovkách vychytat GDPR.

Zacílení na určitou skupinu osob/ návštěvníků

Základem je vybrat si skupinu na níž cílíte. Tím, že se zacílíte na určitý segment a skupinu osob či firem, vám dá možnost zaměřit se na jejich určité potřeby, přání a požadavky. Díky tomu je lze lépe na webu uvést a stylizovat. Říká se tomu profilace, která má za následek také vaše ukotvení v určitém segmentu trhu.

Hlavní stránka webu

Hlavní stránka má stručně, poutavě, srozumitelně a jednoduše definovat zaměření webu, možnosti, jež firma/OSVČ či osoba nabízí. Více a rozšířených informací by mělo být uvedeno až v rubrice O nás nebo O mě.

Stránka se službami a produkty

Naopak stránka se službami či produkty by měla být tou nejkvalitnější, ale přitom mít nepříliš odborný, příjemný a pro každého návštěvníka a čtenáře přívětivý a poutavý ráz. Měla by obsahovat co možná nejvíce informací o všech vašich službách a produktech. Jasně a jednoznačně tak, aby nemuseli lidé přemýšlet co jste svými slovy či textem chtěli vlastně říci.

Nechcete se těmito věcmi na svých webových stránkách zabývat? Problematika je vám vzdálená a potřebujete s ní pomoci? Není nic jednoduššího, než nás oslovit skrz kontaktní formulář anebo e-mail grf@grfczech.cz a nechat vše na nás.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková