Správné zacílení webu

Součástí seo analýzy a výběru klíčových slov je správné tématické zacílení webu. Bez něj nelze dobře a kvalitně vybrat vhodná klíčová slova a seo nastavení webu.

O tom jsme se v minulém článku již zmínili. Zacílení by mělo zodpovědět několik otázek, které si prvotně při zřizování a naplňování obsahu webu položíte.

Které otázky to jsou?

 • Co mají vaše webové stránky za cíl?
 • Jsou vaše webové stránky přehledné?
 • A mají webovky dostatečně dobře pochopitelný obsah pro všechny?
 • Má web efektivní a jednoduchou formu?
 • Na kterou cílovou skupinu osob se chcete zaměřit/zaměřujete?
 • Co ukazuje hlavní stránka webu? Jaká má být?
 • A co stránky se službami či produkty – je poutavá a se vším co do ní patří?

Cíl webových stránek

Je nutno mít dopředu jasno (než se spustí naplňování webu obsahem a textem) co je faktickým cílem vašich webových stránek. Cíl je individuální a vždy vychází z povahy webu. Osobní web je vizitkou člověka jako jedince, firemní prezentuje firmu a její služby či produkty a e-shop se zaměřuje ryze na prodej produktů. To si musíte před textovým obsahem ujasnit. A na to pak své texty i další obsah – soubory, fotografie a obrázky či tabulky zaměřit.

Přehlednost webových stránek

Zde je jasné, že všechny webovky mají určitá pravidla. Jiná ( a jednodušší) pravidla platí pro webové stránky osobní, jiná (a náročnější i sofistikovanější) firemní a malinko jiná webovky pro živnostníka. To vše je potřeba brát v úvahu již při tvorbě i obsahu. Ten by měl být u všech typů být srozumitelný a přehledný.  Více k obsahu webu a jeho struktuře i kvalitě najdete v našem článku Jak na zajímavý obsah webu.

Pochopitelnost pro všechny

I to je důležité, ne li stěžejní. Pokud ve svých webových stránkách (ať osobních či firemních nebo stránkách živnostníka) máte odborné názvy, vědecké fráze a technické skutečnosti, ne všichni vám budou rozumět. Proto se oprostěte od takovýchto textů a zkuste obsah formulovat tak, aby mu porozuměl skutečně každý. Tip: mrkněte se na webovky jako návštěvník, nebo požádejte nějakou nezaangažovanou osobu aby to udělala. Jen tak bude váš web mít dostatečnou návštěvnost. Odborné texty můžete nechat nahrané v souborech a link na ně (odkaz) nasadit na určitá slova v textu, kde si je odborníci a zainteresovaní mohou v případě zájmu a potřeby stáhnout, otevřít a přečíst.

Forma a struktura webu

I tady je dobré vzít v potaz naše tipy a rady z předchozích článků – Které údaje by na webu neměly chybět  a Jak na zajímavý obsah webu . Také je důležité vědět Jak správně na webovkách vychytat GDPR.

Zacílení na určitou skupinu osob/ návštěvníků

Základem je vybrat si skupinu na níž cílíte. Tím, že se zacílíte na určitý segment a skupinu osob či firem, vám dá možnost zaměřit se na jejich určité potřeby, přání a požadavky. Díky tomu je lze lépe na webu uvést a stylizovat. Říká se tomu profilace, která má za následek také vaše ukotvení v určitém segmentu trhu.

Hlavní stránka webu

Hlavní stránka má stručně, poutavě, srozumitelně a jednoduše definovat zaměření webu, možnosti, jež firma/OSVČ či osoba nabízí. Více a rozšířených informací by mělo být uvedeno až v rubrice O nás nebo O mě.

Stránka se službami a produkty

Naopak stránka se službami či produkty by měla být tou nejkvalitnější, ale přitom mít nepříliš odborný, příjemný a pro každého návštěvníka a čtenáře přívětivý a poutavý ráz. Měla by obsahovat co možná nejvíce informací o všech vašich službách a produktech. Jasně a jednoznačně tak, aby nemuseli lidé přemýšlet co jste svými slovy či textem chtěli vlastně říci.

Nechcete se těmito věcmi na svých webových stránkách zabývat? Problematika je vám vzdálená a potřebujete s ní pomoci? Není nic jednoduššího, než nás oslovit skrz kontaktní formulář anebo e-mail grf@grfczech.cz a nechat vše na nás.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

 

Klíčová slova v textu a webovém obsahu

Vyladěné webové stránky by měly mít ve svých textech na jednotlivých stránkách klíčová slova. Co to klíčová slova jsou a proč jsou tak důležitá?

Klíčová slova jsou buď jednotlivá slova nebo sousloví, případně i celé krátké a stručné věty, jež se v daném obsahu celého webu, nebo v textu na určité stránce nejvíce opakují.

Klíčová slova

Tato klíčová slova by měla být v textu zakomponována a včleněna zcela nenásilně, přirozeně. Tedy tak, aby byla rozmístěna v celém obsahu webu, nebo v celém textu na stránce a jeho odstavcích. Ideálně v případě webu jedno až dvě slova na stránce, a v případě obsahu jedné stránky v každém odstavci nebo ob jeden řádek jedno klíčové slovo.

Toto pojetí klíčových slov se nazývá lingvistické, a je důležitou součástí při optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. To znamená pro dobrou viditelnost webu ve vyhledávačích a na internetu. Klíčové slovo či klíčová slova jsou pak jako základní slova stránky/webu fulltextovým vyhledavačem následně vypsána ve výsledcích vyhledávání.

SERP

Klíčová slova se posuzují nejen dle jejich hustoty na stránce či webu, ale především dle vyhledávanosti na internetu, čemuž se říká ve zkratce SERP. SERP je zkratka pro anglický výraz Search engine result page, česky něco jako stránka výsledků vyhledávání.

SERP značí hledat ve vyhledavačích dané příslušné klíčové slovo. Následně zjistit, kde se v nich daný web nalézá (na jaké pozici) a kde se vypisuje. Zjišťuje se to analýzou klíčových slov pomocí automatických nástrojů, nebo také ručně, což je náročnější.

Analýza klíčových slov

Optimalizace webových stránek dle klíčových slov je proto důležitá a také složitá. Je to takové malé umění. Znamená to totiž vybrat nejen relevantní slova, která lidé nejvíce vyhledávají na internetu. Musí přitom být taková, jež souzní s tématem a pojetím webu. A aby toho nebylo málo, neměla by to být slova příliš využívána konkurencí. Někdy je to docela oříšek, přičemž o složitosti celého procesu vypovídá fakt, že se tento celý proces nazývá analýza klíčových slov.

Dle tematického zaměření webu se pro analýzu zvolí jeden ze dvou způsobů. První je cílení na hodně využívané slovo/slova (i přes vysokou konkurenčnost). Nebo na několik málo vyhledávaných slov. Zde jsou zásadní finanční prostředky, jež se na analýzu klíčových slov a samotné SEO (Search Engine Optimization česky  optimalizace pro vyhledávače) vynakládají, nebo hodlají vynaložit. Druhá varianta (cílení na málo vyhledávané slovo) je finančně mnohem náročnější než ta první.

Nechce se těmito věcmi na svých webových stránkách zabývat? Problematika je vám vzdálená a potřebujete s ní pomoci? Není nic jednoduššího, než nás oslovit skrz kontaktní formulář anebo e-mail grf@grfczech.cz a nechat vše na nás.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

Jak na zajímavý obsah webu?

Veškeré webové stránky (osobní, firemní, i jednoduchá internetová vizitka) by měly být vyladěny. A to tak, aby upoutaly a zároveň souzněly tématem, s činností, či zájmem, aktivitou. Víte jak?

Je velký rozdíl mezi tím, co se koncipuje do tisku a co se tvoří pro internetové prostředí, potažmo přímo pro webové stránky. Jinou strukturu a pojetí má text tištěný a jinou ten internetový.

Zkuste naše tipy

 • Piště poutavě a v rámci tématu – to znamená tvořte příjemný a dobře čtený text, který bude zajímavý a poutavý. Text, který souzní s vaším tématem celého webu a činností již se zabýváte.
 • Určete si klíčová slova – vyberte si klíčová slova, jež definují téma a zároveň se hodně vyhledávají. Jimi proložte text tak, aby to bylo přirozené a v logickém sledu. Když hledáte tipy na  výlety, tak je dobré mít za klíčové slovo výlety.
 • Jak klíčová slova hledat? Pomůckou k určování klíčových slov může být AdWords od Googlu, nebo Sklik od Seznamu, které jsou podrobnější a přesnější. Anebo orientační statistiku hledanosti nabízí Seznam, přičemž link na ni najdete úplně dole na stránce Seznam. O klíčových slovech i jejich vyhledávání si povíme v příštích článcích.
 • Pište jednoduše – využívejte ve svých textech co nejvíce jednoduché věty a fráze. Neskládejte příliš dlouhá souvětí. Pište tak, aby textu rozuměli všichni návštěvníci webu.
 • Využívejte prolinkování – tedy na slova ve větách nasaďte odkazy (URL adresy) na ostatní interní stránky webu, ale také externí stránky jiných webů, magazínů, e-shopů, a nezapomeňte ani na sociální sítě, kde by váš web měl mít stránku, či profil.
 • Bez podtrhování – texty ani jednotlivá slova nepodtrhujte, bývají často zaměněna s odkazy. Raději zvýrazněte slova a části vět jinak – tučným písmem či kurzívou.
 • Kratší odstavce – všechen text na všech stránkách webu upravte do kratších odstavců, jež by neměly přesáhnout více než pět řádků textu. Mezi odstavce vložte text s odrážkami. Tím zjednodušíte a vylepšíte strukturu stránky i čtenost pro návštěvníky.
 • Barva, písmo, foto – nebojte se text samotný zatraktivnit a u některých pasáží či vět nebo slov využijte změnu písma – velikost, barvu i formát. Nezapomeňte text proložit obrázky a fotografiemi. Obrázky a fotografie pojmenujte (nenechávejte v názvu fota/obrázku jen nelogická čísla a písmena).
 • Pište vždy v přítomném čase –  a v přítomném čase oslovujte i čtenáře. Aktuální a přítomný je pojítkem mezi vámi a návštěvníkem vašeho webu.
 • Jen bezchybná gramatika – vždy publikujte a zveřejňujte pouze texty bez gramatických chyb a špatné interpunkce.

Nechcete se obsahem zabývat?

Není nic jednoduššího, než využít našich služeb, oslovit nás skrz kontaktní formulář, či e-mailem grf@grfczech.cz, případně napsat na Facebook stránku GRF CZECH – správa webů, a nechat si od nás poradit, nebo obsah webu nechat na nás.

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

Jak správně na webovkách vychytat GDPR?

Po 25. květnu 2018 začaly podnikatelům a živnostníkům starosti. GDPR zasahuje do mnoha sfér podnikání a bez zásahu nezůstaly ani webové stránky, e-shopy a prezentace.

Pokud chcete mít svůj web v souladu se zásadami GDPR, učiňte následující kroky.

Zásady ochrany osobních údajů

Na web umístěte co možná nejsrozumitelnější text se „Zásadami ochrany osobních údajů“. Ideálně jej nahrajte jako soubor do webových stránek a umístěte na text (např. zásady ochrany osobních údajů ke shlédnutí zde) link na soubor.

Dokument pojměte jako popis toho, jak nakládáte s osobními údaji, jaké údaje o klientech a zákaznících  shromažďujete, k čemu je využíváte a kdo s těmito údaji pracuje. Vzory zásad zpracování osobních údajů naleznete na internetu. Inspirovat se můžete i našimi zde, které máme umístěny na stránce Kontakty pod tlačítkem kontaktního formuláře.

Vaše databáze

Vlastníte li nějakou databázi či adresář kontaktů, všem pošlete žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů. Stručně a srozumitelně v emailu vysvětlete, proč nový souhlas nyní potřebujete. Do emailu nápaditě a poutavě vložte i linky na nové dokumenty (zásady o ochraně osobních údajů), a též linky a informace o akcích, slevách a bonusech od vás v případě získání souhlasu od nich.

Responzibilní tlačítko do emailu

E-mail vybavte i tlačítkem s jednoduchým textem Ano, nebo Ano souhlasím. Tlačítko vybavte responzibilním rozhraním, tedy volte takové, jež lze použít (nakliknout) i z  mobilního telefonu.

Nechcete se řešením těchto problémů zabývat?

Není nic jednoduššího, než využít našich služeb, oslovit nás skrz kontaktní formulář , či e-mailem grf@grfczech.cz, případně napsat na Facebook stránku GRF CZECH – správa webů, a nechat řešení pravidel vašeho webu na nás.

Zdroj foto: Pixabay.com

 

 

Jak pořídit nové webovky?

Máte webové stránky a chcete nové, anebo začínáte úplně od nuly, a nevíte, jak webovky pořídit.  Jaké jsou možnosti, co lze využít a na kolik vás to přijde?

Než začnete vůbec webové stránky řešit, položte si tři jednoduché otázky:

 • Proč web chcete?
 • Co vám mají nové webové stránky přinést?
 • A kolik na to máte financí?

To vše je základním kamenem, od nějž se odvíjí jak druh webu a jeho výstavba, tak i cenová relace za vše.

 

Každý to má jinak

Je jasné, že osobní stránky by vás neměly moc finančně zatížit a být v jednoduchém režimu. A jako řemeslník/živnostník také nepotřebujete drahé a exkluzivní webové stránky, a postačí jednoduchá vizitka na internetu, či jednoduché webové stránky o pár stránkách. Ale jako online obchodník, realizující se na internetu, budete potřebovat kvalitní a dobře fungující webové stránky.

A do třetice coby firma jistě budete chtít pěkné webové stránky jako kvalitní vizitku firmy na internetu v podobě webu o standardním designu a rozpětí, či něco komfortnějšího. Mimo účel a typ internetové prezentace je podstatná také suma, kterou do toho chcete investovat. I zde je jasné, že jako živnostník moc ne a jako firma si můžete dovolit více.

 

A jaké jsou možnosti?

Vybrat si lze budování webových stránek skrz

 • Free služby se stavebnicovým systémem, tzv. webbuilderem, kde si web sami bez problémů vybudujete a nestojí opravdu nic.
 • Tyto webbulidery nabízejí i zpoplatněné verze s rozšířenými funkcemi, platby jsou měsíční, pololetní či roční, a to v řádech několika stokorun.  
 • U obou výše uvedených verzí máte omezenou možnost výběru barvy, šablon, designu a ovládání (vše je předem nastaveno a u free verze hodně osekáno).
 • Oslovit někoho známého či přímo z rodiny, kdo stavbu webu umí a udělá to za pakatel. Třeba za pětistovku či tisícovku, maximálně do 10 tisíc korun.
 • Poptávat webovky u někoho fungujícího na volné noze tzv. freelancera, kde vše leží a padá na jednom člověku, přičemž částka se pohybuje od 10 tisíc korun nahoru.
 • Zkusit si sami vytvořit web za pomoci WordPress systému (zde je nutno mít alespoň základní znalosti), přičemž zaplatíte jen doménu a webhosting což je nějakých 600–800 Kč.
 • Oslovit specializovanou firmu orientující se na výrobu webových stránek, která má tým lidí, jež se vám o vše postará, ale stojí to dost peněz – od několika desítek tisíc nahoru.  
 • Anebo se obrátit na nás, protože my stavíme webové stránky s WordPress systémem levně a kvalitně, s možností spravování do budoucna skrz nás či vámi – viz naše nabídka s cenou od 3500 Kč.

Jestliže vaše podnikání závisí na online prostředí, nevyplácí se na webových stránkách šetřit, ale zase nemusí stát celé jmění. Záleží na typu, velikosti i druhu vašeho podnikání. Co si vyberete vy?

Nevíte si rady anebo nestíháte toto řešit a nové webové stránky potřebujete? My vše vyřešíme za vás! Stačí nás oslovit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailem grf@grfczech.cz , či dalšími kontakty zde.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

 

 

4_spravawebu

Správa webů

Potřebujete aktualizovat obsah vašeho webu? Doplnit články, fotografie nebo nové zboží do eshopu? Chcete mít vaše webové stránky, portál či webmagazín vždy aktuální, obsahově přitažlivý a snadno zobrazitelný? Je váš web již zastaralý nebo potřebujete postavit web zcela nový? Pak jste u nás správně!

Co nabízíme?

 • Stavba nových webových stránek již od 3.500,- Kč.
 • Celková i částečná firemní administrace webu.
 • Péče o obsahovou stránku webových stránek, portálů, webmagazínů i jednotlivých pasáží a prostých textů (textová editace, korekce a copywriting obsahu).
 • Tvorba, úprava a vkládání fotografií do webových stránek, portálů, webmagazínů.
 • Kontrola a korekce textů dle pravidel ČJ.
 • Aktualizace dat (obsahu a textů) a monitoring aktualizace.
 • Základní seo analýza webu – nastavení klíčových slov do textu a obsahu webových stránek, prolinkování a odkazování, registrace do katalogů, propojení se sociálními sítěmi (Facebook a Google+) a jejich nastavení v kontextu s webovou stránkou, portálem, webovým magazínem.
 • Tvorba PR článků, textů, reklamních sloganů, popisek k propagaci.
 • Popis produktů a služeb včetně fotodokumentace do firemních webových stránek, portálů, webových magazínů, včetně případné aktualizace toho obsahu.

Služby poskytujeme jak jednorázově, tak i jako dlouhodobou spolupráci v rámci paušálních měsíčních plateb.