Možnosti internetové reklamy

V minulém článku jsme probrali možnosti sekundární podpory vašeho webu. Jako poslední položku jsme zmínili internetové reklamy. Dnes se jim tedy budeme naplno věnovat. Je to jedna z možností sekundární podpory vašeho webu, která má pestrou škálu možností a variant.

Reklama na internetu je jeho nedílnou součástí. Díky ní se dozvídáme o množství produktů a služeb, které bychom opominuli. Protože bychom nikde jinde neměli šanci zjistit, že vůbec existují. Tak mocný internet ve svém aktuálním pojetí je. Reklama je dnes opravdu všude – v rádiu, v televizi, na bilboardech, na plakátech a letácích, a samozřejmě nejvíce je jí asi právě na internetu, jelikož ten dokáže obsáhnout mnohem větší množství potencionálních zákazníků a klientů než jakékoli jiné médium.

Internetová reklama patří k velmi podstatným nástrojům online a internetového marketingu. Je viditelná v mnohé škále formátů, jež na nás více či méně působí při našem surfování internetem. Nejsou to již jen obyčejné a jednoduché bannery, ale mnohem sofistikovanější formy prezentací.

Proč vlastně reklamu na internetu využívat?

Z mnoha důvodů byste měli zkusit její kouzla i vy jako živnostníci a podnikatelé můžete dosáhnout na segment zákazníků a klientů, které byste bez reklamy na internetu neměli šanci oslovit.

Jaké jsou klady internetové reklamy?

 • Je to jedna z nejvíce využívaných reklam – spolu s reklamou v televizi a rádiích
 • Obsáhnete s ní velký rozsah veřejnosti – oslovíte velké množství potencionálních klientů
 • Můžete přesně zacílit na určitou skupinu či segment – cílíte na konkrétní typ trhu, typ zákazníka a zacílit na jeho požadavky, potřeby a zájmy
 • Tato reklama není příliš nákladná – internetová reklama má nižší náklady než ta v tisku, nebo v televizi
 • Velká flexibilita – reklamu lze flexibilně měnit, pozastavit či zrušit
 • Přehled o zájmu – díky počitadlům s přehledem četnosti zobrazení reklamy, kliknutí a případně i o objednávkách máte neustálý přehled o všem

Co vše se vám tedy nabízí?

Je jich mnoho, ale pro začátek postačí pětka základních typů reklamy na internetu.

 • Textová reklama
 • Plošná reklama
 • Intextová reklama
 • Search engine marketing
 • PPC
 • Kontextová reklama

 

Textová reklama

Má formu hypertextů s odkazem na další informace, nebo je v textu přímo obsažen odkaz na vaše webové firemní stránky. Ten má klasickou odkazovou formu s URL adresou, anebo je zde uložen jako tzv. backlink, tedy jako placený proklik na vaše stránky.

Plošná reklama

Jsou to všechny ty klasické bannery a další grafické formáty. Plošné reklamy obsahují text a obrázky, někdy videa a animace, hravé interaktivní prezentace. V současnosti existují i programy v nichž lze takovou reklamu vytvořit (např. Flash od nějž se odvíjí název flashové prvky, a další programy).

Reklamní display a bannery jsou nejznámější formou internetové reklamy. Bannery mohou mít různé formáty a rozměry. Nejlépe se hodí na inzerci výhodných nabídek a zaujetí uživatele vizuálním obsahem. Bannery dnes často najdeme umístěné i na malých webech.

Intextová reklama

Ta se zobrazuje uživateli tedy čtenáři a návštěvníkovi webů a internetu dle jeho aktivity na internetu. V intextové reklamě se tudíž kombinuje jak text, tak flash prvky. A tak když daná osoba prohlíží na internetu v nějakém e-shopu třeba obuv a hledá něco pro sebe, zobrazí se mu mezi běžným textem na webu či sociálních sítích v rámečku tzv. pop up bubliny s nabídkou podobných serverů – e-shopů, webů, webmagazínů.

Search engine marketing

Zkráceně SEM, česky marketing vyhledávačů. Je to obdoba intextové reklamy, jež reaguje dle klíčových slov. Je však oproti intextové reklamě zacílena jen na vyhledávače, které využívá k zobrazování reklam dle uživatelových zadávaných pojmů do vyhledávačů (tedy klíčových slov).

PPC alias pay per click

Česky to znamená platit za proklik. Tato reklama se zobrazuje také u výsledků vyhledávaní a je není vždy řízena vyhledávanými klíčovými slovy (tedy tím, co uživatel hledá), ale zobrazuje se i náhodně. Také bývá zobrazována u článků webmagazínů, s nimiž tematicky souvisí. Vy jako inzerující osoba neplatíte za zobrazení reklamy na internetu, ale jen tehdy, když uživatel na vaši reklamu klikne.

Kontextová reklama

Tu nabízejí PPC systémy na bázi spolupráce s majiteli webů, když mohou odkazy zobrazit i mimo samotné vyhledávače. Inzerent (třeba vy) může využít různé typy cílení – např. na tematické kategorie, zájmy uživatele, cílení na konkrétní servery anebo dle předchozí akce uživatele, tzv. remarketing.

 

Internetová reklama spadá do sféry online reklamy. Ta v sobě pojímá veškerou reklamu, která se šíří internetem i jakýmikoliv dalšími elektronickými médii. Patří sem mobilní reklama, reklama vztažená k určitému místu a internetová reklama.

 

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková

 

Posted in Blog pro vás and tagged , , , , , , , .