Převzatý obsah na vašem webu

Nemůžeme v našem blogu opominout informace o publikaci převzatého obsahu. Protože pokud na svém webu šíříte jen a pouze své výtvory – texty, fotografie a videa, je vše OK. Ovšem úplně jinak je to u textů, které převezmete od jiných.

Při publikaci cizího obsahu vždy berte v potaz autorská práva. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem č. 121/2000 . Jeho hlavní zásady by si měl každý projít, než cokoli cizího na svém webu (a nejen tam, ale všude na internetu) zveřejní. I když je autorský zákon v případě věcí využitých jen pro vlastní potřebu docela benevolentní. Co to znamená? No že vás nikdo nebude právně stíhat třeba za stažení jedné písničky. Ovšem jiná věc je, jestliže chcete převzaté věci dále zveřejňovat na svém webu k podnikání a živnosti. To může být bráno jako komerční využití převzatého obsahu.

Autorský zákon

Pokud tedy obsah není se svolením jeho autora dán k veřejnému využití, nelze jej takto šířit. Anebo na základě ochrany autorských práv lze, ale jen s jeho souhlasem a za poplatek. Za každé dílo (fotografie, text, video, obrázek) vždy dle zákona č.121/200 náleží autorovi odměna. Na internetu není sjednávána osobně s autorem díla, ale většinou se jedná o paušální poplatek, nebo jednorázový poplatek za stažení.

Dnešní autorské zákony za autora považují osobu, která dílo vytvořila. Tyto zákony jsou vesměs mezinárodně shodné, i když ne ve všem. Je to legislativní páka té dané země na ochranu autorských práv tvůrců děl, a musí vycházet v souladu se zákony dané země. Vždy však tyto autorské zákony umožňují citaci díla, jež autorskému zákonu podléhá. Říká se tomu férové užití, a zažitý je spíše anglický výraz fair use.

Český autorský zákon umožňuje používat v odůvodněné míře i výňatky z cizích děl ve vašem textu, nebo za účelem recenze výrobku a služby, či v rámci seminárních a studijních prací a při výzkumu či výuce. Mnohá díla jsou vázána na licenci a licenční smlouvu, která určuje podmínky využití díla. Většinou určuje, zdali se smí dílo kopírovat, upravovat a šířit. Licence je složité a velmi pestré téma. Ony opravdu existují typy licencí, jež kopírování, úpravy a další šíření umožňují. Autor tuto licenci využívá v případech, kdy chce, aby se dílo dostalo do co nejširšího povědomí veřejnosti. Tato licence je označována anglickým názvem free licenses.

Pro literární, výtvarná, fotografická a hudební díla se nejčastěji využívá licence Creative Commons. Tato licence má několik stupňů, u kterých je určeno, co se s dílem může a co nemůže dělat. Tedy že lze dílo svobodně upravovat, nebo vůbec ne. Kdy jej můžete komerčně využívat, anebo to nelze vůbec. Případně kdy jej využít můžete, ale pouze s označením autora u díla, anebo  jen ke nekomerčnímu užití.

Jak zjistit, v jaké licenci dílo je?

Tyto informace lze najít v rámci vyhledávání, ve vlastnostech díla, v zápatí či záhlaví díla, v titulcích, v jeho úvodu, či v závěru. U foto bank pak je většinou uvedeno rozbalovací menu, kde zvolíte, zdali chcete Creative Commons licenci a jakou. Kupříkladu Flickr.com to tak má v levém horním rohu pod názvem any licence (tedy žádná licence) a rozbalením menu jsou zde další možnosti Creative Commmons, All Creative Commons atp.

Platnost autorského zákona

Autorský zákon platí pro vše, co je zveřejněno na internetu. Vždyť i licence kterou si zakoupíte (např u antivirového či grafického nebo foto programu), má určitou časově omezenou platnost. Pamatujte, že u všeho a vždy je nutno dodržovat licenční podmínky, které stanovuje autorský zákon. Zdarma je jen to, co je označeno jako free, freeware – soubor, program či dílo. Ale i tady podmínky používání určuje licenční smlouva.

Jak stahovat?

Jestliže si stáhnete bezplatně jeden komerční obsah, není to trestné (i když ne tak úplně v pořádku), když je to pro vaši vlastní potřebu. Trestné ale je další šíření a uvádění díla dále mezi veřejnost a hrozí zde vysoké sankce – trest odnětí svobody až na 8 let a pokuta až do výše až 5 milionů korun. Využívat byste hlavně měli online služby, které legálně a za poplatek nabízí komerční využití – fotobanky, videoportály.

Jak jste na tom s převzatým textem fotografiemi, hudbou a videi vy?

Nevíte si rady anebo nestíháte toto řešit? My vše vyřešíme za vás! Stačí nás oslovit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailem grf@grfczech.cz , či dalšími kontakty zde.

Zdroj foto: Pixabay.com

Autor: Pavla Košík Jelínková