Firemní vzdělávání

Vzděláváte své zaměstnance? Máte fungující vzdělávací systém? Nebo hledáte nové možnosti? Spolupracujte s námi a vaše stávající i nové investice do vzdělávání můžeme vyřešit i formou náhradního plnění!

Máme bohaté zkušenosti v oblasti firemního vzdělávání. Veškeré programy jsou vám šité na míru a odráží vaše konkrétní potřeby.

Naše sdružení lektorů „soft skills“ pracuje s nejprogresivnějšími metodami vzdělávání TOP BALANCE. Jedinečnost této metody spočívá v propracované a účelně vyvážené kombinaci interaktivních přednášek a zážitkových způsobů učení. Metoda se opírá o odborný psychologický rozbor chování účastníků vzdělávacího programu a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu s možností následné revize, tréninku a posílení pozitivních návyků a způsobů jednání. Při realizaci vzdělávacích programů těžíme ze své odborné praxe, psychologické kvalifikace, lektorské praxe, vlastních zkušeností s řízením lidských zdrojů a manažerské praxe v obchodních společnostech. Pracujeme s nejrůznějšími cílovými skupinami od obchodníků, úředníků a asistentů přes nižší a střední management až po vrcholové manažery.

Základní přehled vzdělávacích okruhů:

  • Komunikační dovednosti (řešení konfliktů, argumentace a vyjednávání, rétorika a prezentační dovednosti, krizová a vnitrofiremní komunikace, stres a pracovní výkon a další…)
  • Manažerské vzdělávání (řízení a vedení lidí, koučování, delegování, motivace podřízených, time management, sebepoznání a seberozvoj a další…)
  • Prodejní dovednosti (řízení obchodního týmu, výběr a trénink prodejců, typologie zákazníků, psychologie obchodního jednání, telemarketing a další…)
  • Manažerské personalistické dovednosti (výběrová řízení, assessment a development centra, hodnocení zaměstnanců, řešení mobbingu a bossingu a další…)
  • Specifické dovednosti (vzdělávání handicapovaných osob, bilanční diagnostika a psychologické poradenství, školení BOZP, dopravně psychologické vyšetření řidičů podle §87 a zákona č.411/2005 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a další…)
  • Outdoor a teambuilding (outdoorové metody vzdělávání, sportovní programy pro firmy s našimi sportovními instruktory)
  • Jazykové kurzy (angličtina, němčina, francouzština, ruština a další…)